A 2006/3-4. SZÁM TARTALMÁBÓL:
 

Téma: Ókori Kelet

Komoróczy Géza

Az ókori Kelet

Kalla Gábor

Névadás és személyes vallásosság az ókori Mezopotámiában

Pálfi Zoltán

„Sarrukín jósjele, aki a mindenséget uralta"
Az akkád Sarrukín, a mezopotámiai történeti emlékezet és a modern történelírás

Simon Zsolt

Ki őrzi a hettita határt?
A hettita sziklareliefek és ikonográfiájuk néhány kérdése

Stipich Béla

„Így szól a felség..." 
Helyi archívumok Anatóliában a Hettita Birodalom idejéből

Egedi Barbara

Hárfás dalok.
Túlvilághit és szkepticizmus az ókori Egyiptomban

Nagy Adrienn

Huwawa-maszkok, Bész-tetoválások

Bácskay András

Jóslási és bajelhárító rítusok az ókori Mezopotámiában

Dezső Tamás

Az asszír lovasság története

Niederreiter Zoltán

A „csillagírás" szimbolikája
Az udvari költészet és művészet jelképeinek szerepe a Szargonida-kori királyi ideológia szolgálatában

Vér Ádám

Média és az Újasszír Birodalom keleti expanziója

Csabai Zoltán

Babilónia gazdaságtörténete a kölcsönszerződések tükrében
(Kr. e. 1. évezred)

Kőszeghy Miklós

Fény az alagút végén
Hizqiyya és Manasse, avagy Júda válaszúton

Jutta Hausmann

Ennyire kegyetlen az Isten?
Megjegyzések az ószövetségi átok-fogalomhoz

Pálfi Zoltán - Tanos Bálint

A sumer-magyar hit és a sumerológia

Okuláré

Gesztelyi Tamás

Antik gemmapecsétek középkori okleveleken

Régészet

Lassányi Gábor

Magyar régészeti kutatások Szudánban

Gulyás András

Nemzetközi egyiptológus-találkozó Budapesten

Múzeum

'Az évszak műtárgya': Kecskefülű edények (Rondó) (Szilágyi János György)

Tarentumi symposion-figurák (Bencze Ágnes)

Az Archimédés-palimpsestus (Horváth László)


© 2003. ÓKOR